Havi cikkek: március 2014

 • -

Területi és birtoklásgesztusok Pszichológia

Kategória : Egyéb érdekességek

Területi és birtoklás gesztusok

 

Területi gesztusok

 

Az emberek rátámaszkodnak, rádőlnek személyekre vagy tárgyakra, hogy tulajdonjogi igényüket kimutassák irántuk. A rádőlés, rátámaszkodás ezenkívül elsőbbség kifejezésére vagy fenyegetésre is szolgál, ha a tárgy, amelyre támaszkodunk, valaki másé. Ha le akarjuk fényképezni egy barátunkat kocsijával, csónakjával, lakásával vagy személyes tárgyaival együtt, azt tapasztaljuk, hogy újonnan szerzett vagyontárgyára támaszkodik, ráteszi a lábát, vagy karjával átfogja. Amikor megérinti tulajdonát, az testének részévé (meghosszabbodásává) válik, és ő ily módon jelzi másoknak, hogy az illető tárgynak jogos birtokosa. Ifjú szerelmesek nyilvános helyeken vagy magántársaságban kézen fogják, vagy átölelik egymást, hogy igényüket a másik iránt kimutassák. A vállalati ügyintéző asztalára, vagy asztalának fiókjára teszi a lábát vagy szobája ajtajának támaszkodik, s így jelzi a helyiséghez és annak összes berendezéséhez való jogát.

Könnyen meg lehet félemlíteni valakit (személyiség függő milyen mértékben), ha holmijára támaszkodunk, ráülünk vagy engedély nélkül használjuk azokat.

A mások területe és tulajdona ellen elkövetett szembeszökő visszaélések mellett – például íróasztalához ülni – akadnak nehezebben megfogható fenyegető módszerek is. Ilyen például valakinek az irodájában az ajtót támasztani, vagy nemtörődöm módon a székébe ülni.

Ha egy kereskedelmi utazó (ügynök) vevőt keres fel otthonában, leülés előtt ajánlatos megkérdeznie hova ülhet, ha hellyel kínálják, és nem egyértelmű a kijelölt hely. Ugyanis a nem megfelelő hely elfoglalását fenyegetőnek érzi a vevő és ez ellenállásra készteti, ami károsan befolyásolhatja az üzletkötés esélyét.

Akad azonban olyan ember, aki megrögzött ajtótámasztó, és úgy éli le életét, hogy a legtöbb embert a megismerkedés pillanatától kezdve megfélemlít. Az ilyen illető okosan teszi, ha gyakorolja a támaszkodásmentes állást, és közben nyitva tartja tenyerét, hogy kedvező benyomást tegyen másokra. Az emberek 90%-a a megismerkedést követő másfél percben formálja meg rólunk véleményét, és ne feledjük, hogy első benyomást csak egyszer lehet kialakítani!!!

 

A birtoklás gesztusai

[sociallocker]

Elsősorban vezető beosztású emberek jellegzetes gesztusairól van szó. Inkább az amerikai kultúrára jellemző az, ahogy a szakirodalom ezekről a sajátos gesztusokról beszél. Az európai üzleti életben finomabb, árnyaltabb formái érhetők csupán tetten a következőkben leírásra kerülő sajátosságok. Habár az amerikai „kultúra” egyre jobban érvényesülni látszik közvetlen környezetünkben is….

A birtoklás gesztusai legjobban olyan alkalmazottak körében figyelhetők meg – feltűnő módon – szinte átmenet nélkül, akik frissen jutottak vezető beosztáshoz, holott ezeket a gesztusokat előléptetésük előtt legfeljebb elvétve használták.

A szék felett átvetett láb gesztusa nem csak azt fejezi ki, hogy az illető birtokolja azt a bizonyos széket vagy helyet, hanem a szokásos udvariassági formák fellazulását is jelzi. (Elsősorban az amerikai kontinensre jellemző gesztus.) Ez a viselkedésmód teljesen megszokott, ha két jó barát fesztelenül beszélget, de főnök – beosztott viszonylatban való megjelenése igen elgondolkodtató.

Nézzünk egy példát az értelmezésre:

Egy beosztott személyes problémájával bemegy a főnök szobájába, hogy tanácsot kérjen, mit tegyen. A helyzet ismertetése közben az alkalmazott előrehajlik székén, kezét a térdére teszi, fejét lehajtja, csüggedtnek látszik, s halkan beszélni kezd.

A főnök mozdulatlanul ülve, figyelmesen hallgatja, majd hirtelen hátradől a székében, s fél lábát átveti a karfán (durvább esetekben asztalra teszi egyik, vagy mindkét lábát).

E gondtalan gesztus arra vall, hogy a főnök eddigi magatartását érdektelenség, közöny váltotta fel. Más szóval, nem sokat törődik alkalmazottjával és annak problémájával, talán az az érzése is támadt, hogy kár olyan „agyonbeszélt históriával” vesztegetnie az idejét.

Kérdés az, miért lett részvétlen a főnök?!

Lehetséges válasz:

mérlegelte alkalmazottja problémáját s úgy döntött nem komoly az ügy – ezért kezdett érdektelenül, és közönyösen viselkedni.

Érdektelenségét együttérző arckifejezéssel leplezi…. Esetenként búcsúzóul azt is mondja emberének, hogy nem kell aggódni, a probléma magától meg fog oldódni.

Amikor az alkalmazott eltávozik, a főnök megkönnyebbülten felsóhajt – és leveszi a lábát a székről (vagy asztalról)…Ez a fajta magatartás elsősorban a beosztottaknak szól, illetve önmaga igazolását szolgálja. Egy felettes látogatásakor aligha használ ilyen szembetűnő terület- és tulajdonvédelmi gesztust, inkább nehezebben felfedezhető változathoz folyamodik. Pl. az íróasztal fiókjára teszi a lábát, vagy ha nincs fiók, akkor az asztal lábának feszíti lábfejét – ezzel fejezi ki jogos igényét az „őt megillető” helyre, területre.

Üzleti tárgyalásokon igen bosszantóak lehetnek az ilyen jellegű gesztusok. Döntő fontosságú lehet egy tárgyalás kimenetelére nézve, hogy az illető változtasson testhelyzetén, mert minél tovább tartja lábát a szék karfáján, vagy az íróasztalon, annál tovább marad meg ellenséges, vagy közömbös magatartása. Testtartásán könnyen lehet változtatni, nyújtsunk felé valamit, amit nem ér el, s ekkor kérjük meg, hogy hajoljon oda és nézze meg.

[/sociallocker]

Szeretnél többet tudni?

 

 


 • -

Tóth István karate edzői hitvallás

Hogy miért a karate?

Egyensúlyt visz az életembe, sikerünk vagy éppen a bukásunk által. Megvan benne
az önmegvalósítás és a sikerélmény. Fizikai és szellemi kívánalmaimat kielégíti, teljesen azonosult vele a személyem.

Mikor elkezdtem, egy vágy hajtott, hogy olyan legyek, mint a nagy filmes harcosok, majd ezt egy teljesen más cél váltotta fel. Ha most megkérdeznék, miért eddzek, miért tanítok, az mondanám, mert ezt szeretem, ez a dolgom.

Sokan csupán sportnak tartják a karatét, és vannak, akik művészetnek, mindkettő igaz, hiszen minden azzá válik, amivé szeretné, hogy váljon.

Én inkább a művészeti ága felé hajlok,

 

A filozófiám:

 1. 1.      Nem az izmaidban dől el egy harc kimenetele.

A harcnál most ne egy utcai harcra gondoljunk, (természetesen arra is igaz), inkább gondoljunk az élet megannyi harcára, amit vívunk az iskolában, munkahelyen, tárgyaláson, vagy akár a családon belül is. Ezek a “harcok” nem az izmaink vastagságától függően fognak úgy végződni, ahogy mi szeretnénk, ha lelkileg gyengék vagyunk, akkor a másik akarata fog érvényesülni, ha szeretnénk, ha nem. A világban problémák 1000 éve is voltak, és 1000 év múlva is lesznek. Ha csupán a másik jóindulatában bízva várnánk, hogy jó irányba terelődjön életünk, nem számíthatnánk túl sok jóra.

 

 1. 2.      Mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen.

Az idő hiányát is sokan fel szokták hozni, de ha a saját egészségére, nincs valakinek heti 2x 1.5 órája, ott valóban problémák vannak, és el kell gondolkozni azon, hogy mi lehet az, ami ennyivel fontosabb saját magunknál.

 

 1. 3.      Tanulni sosem késő.

Az életben az egyetlen dolog, melyre nem lehet azt mondani, hogy már öreg vagyok hozzá, az a tanulás. Jómagam is folyamatosan képzem magam, mind testileg, mind szellemileg. Hiszem, hogy csak az lehet jó tanár (edző), aki széleskörűen ismeri, az adott „sportot”, aki folyamatosan képzi magát, és aki elhivatott.

 

 

Az első edzések.
Mikor egy új tanítvány érkezik a dojoba mindenképpen információt gyűjtök állapotáról, esetleges sérülésekről, az első edzés egy rávezető edzés mindenképpen, ahol megtapasztalhatja, hogy mi vár rá. És természetesen közben információt kapok terhelhetőségi állapotáról. A végrehajtandó gyakorlatok kiválasztása függ az adott csoport összetételétől (felnőttek, gyerekek, magas rangúak, teljesen kezdők) így mindenki az adott szinten a tőle elvárható szinten fog edzeni. Az első edzést követően mindenképpen közlöm vele az általános etikettet, és hogy mit kell megtennie, hogy beilleszkedjen.

Tehát az első edzések lényegében arra szolgál, hogy felmérjem, mire lehet képes, mi lehet belőle kihozni, és mit nem szabad csinálnia, hogy az egészsége megmaradjon.

A tanár-tanuló kapcsolat nagyon fontos, az egymás iránti tisztelet, és az, hogy ne egy „haverként”, hanem egy tanárként viselkedjen az „edző”. Lényegében nem jó szó az edző a harcművészetekben, mert így nem is beszélhetünk erről. Én inkább tanárt használok (Sensei)-t, mert mindenképpen többről van szó, mint egy edző.

Érték: A karate rengeteg értékkel bír, melyet csak lassan, és fokozatosan lehet átadni. Ezek például a fegyelem, figyelem, mid testi, mind szellemi szinten. Kreativitás, tisztelet másokkal és önmagunkkal szemben, tisztelet saját szervezeted iránt, megérteni, mi az a kötelesség, mi az, ami helyes, és közeledés egy általánosan elismert viselkedési normához. Egy erkölcsformáló mód, melybe a test, és lélek összhangját keressük. A karate célja nem az ellenfélen aratott győzelem, hanem saját gyengeségeinken, és határainkon való túllépés.

 

Értékelés: Mindenkinek szüksége van visszajelzésre, hogy éppen hol tart, mennyit jutott előre. De én nagyon fontosnak tartom, hogy azt is tudja mi vár még rá. Mivel lényegében itt önmagunkhoz képest várunk fejlődést, így a tanítvány igen nehezen veszi észre, hogy fejlődött bármiben is. De erőnléti, vagy szellemi gyakorlattal igazán hatásosan lehet vele éreztetni, hogy ő igen is halad előre. A lényeg, érezze, hogy igen, valamivel több lettem, mint tegnap. Az értékelés néha okozhat, szorongást, negatív érzelmeket, de mindenképpen objektív képet kell, hogy kapjon jelenlegi teljesítményéről.

 

Kompetencia: A szakmai hozzáértés, a tanultak alapján történő problémamegoldás. Csak hosszú, és folyamatos tanulással lehet tovább fejleszteni. Nagyon sokan esnek abba a csapdába, hogy elérnek, egy szintet, és nem haladnak tovább, már nem képzik magukat, és ez nagyon nagy hiba, mit a tanítványokkal, mint önmagunkkal szemben. Nem elég a gyakorlatban és elméletben szerzett tudás, azt folyamatosan frissíteni kell, és ezt tudni kell megfelelően „emészthető” formában átadni.

 

Interakció: Kölcsönös viszony, a tanár-tanítvány között.

Mivel leginkább, hierarchikus felépítésű ez a viszony rendszer, így a magasabb rangú, határozza meg a társalgás formáját. De leginkább a tegezős forma valósul meg, hiszen, így sokkal könnyebb átadni a tanítást, természetesen a kellő tisztelettel vegyítve.

 

Szeretnél többet tudni?


 • -

Karate övfokozatok

A harci művészetek kialakulásának kezdetén nem létezett olyan fokozati rendszer, amely megkülönböztette volna az eltérő tudásszintű tanulókat vagy mestereket, s erre nem is volt szükség. A tudás vagy megvolt, vagy nem, s ha ezt bizonyítani kellett, akkor azt a gyakorlatban tették meg. A beavatottak számának rohamos növekedésével elkerülhetetlenné vált, hogy megkülönböztessék a mestereket a tanulóktól, s ezen fokozatok adományozásával az oktatással foglalkozó tanítók, iskolák, vagy állami szervezetek foglalkoztak. A fennmaradt dokumentumok szerint a japán koryu ju-jutsu volt az első iskola, aki a mester, illetve az iskola titkait, mesteri kinevezésként továbbadták egy tekercsen. 1883- ban Jigoro Kano, a judo megalapítója, volt az első, aki elindította a mai modern rangadományozást, amikor két régi tanítványának, Saito és Tomita senseiknek Sho-dant adományozott. A fekete öv rendszerét 1886-ban, a judo ruhát, amely alapját képezi a mai karate öltözetnek, 1907-ben vezette be. A tanítványok színes öves rendszerét sensei Mikonosuke Kaiwashi mutatta be, amikor 1935-ben judo iskolát nyitott Párizsban. Az általuk kiadott bizonyítványok két csoportra, a tanulók, és a mesterek csoportjára bontották a budokákat (harci művészetek gyakorlói). A mester fokozat ekkoriban a teljes tudás ismeretét jelentette, s ennek elérése sok évtizedes kitartó gyakorlást igényelt. A tanulók türelmesen, kitartóan edzettek, legtöbben mégsem érték el soha a mester címet. A XX. század elején a harci művészetek különböző irányzatai elkezdték világhódító útjukat, s a nyugati országokban is elterjedtek. Ez a térhódítás szükségszerűen maga után vonta a nyugati oktatási rendszer beépülését a harci művészetek tanítási folyamatába. Az iskolák osztályainak mintájára kialakultak a különböző tanuló fokozati rendszerek, a mestereknél pedig a különböző tanítói, tanári címek és titulusok. A tanuló fokozatok kialakulásának előnye, hogy az oktatás szisztematikusabbá válhatott. Kidolgozásra kerültek a fokozatok eléréséhez szükséges oktatási és vizsgáztatási anyagok, rendszerezve lettek a fokozatok megszerzésének követelményei. A Kokusai Karate-do Renmei karate iskola is ezt a kétféle övfokozati rendszert használja. Megkülönböztetünk tanuló (kyu) és mester (dan) fokozatokat. Minden tanuló életkorának megfelelő fokozatot szerezhet (óvodás, gyerek, felnőtt) s ilyen kyu fokozatot kap mindaddig, amíg el nem éri a fekete öves (mester) tudásszintet, s 1.dan fokozatra nem tesz sikeres övvizsgát.

A tanuló fokozatokat az életkori sajátosságokból adódó különbségek miatt három csoportra bontjuk.

 

I./1. Óvodás fokozatok (pre-karate):

Ebbe a kategóriába soroljuk azokat a gyermekeket akik még nem töltötték be a 8. életévüket. Egy óvodás (kisiskolás) korú gyermekkel szemben igen nehéz komoly követelményt felállítani, az övvizsgák célja ebben az esetben a pozitív motiváció, a megmérettetés tényének megismerése, a nyilvános szereplés megszokása kell, hogy legyen. Ezeken a vizsgákon, az edzéseken gyakorolt legegyszerűbb karate mozdulatokat kell bemutatniuk csoportosan. Követelmény a technikák ismerete, határozott végrehajtása, nem követelmény azonban a pontosság, a gyorsaság, vagy az erős végrehajtás, és nem követelmény az elméleti tudás. A vizsgákon minden rendszeresen edzésre járó, a tagdíjakat megfizető gyermek 4 havonta részt vehet, s óvodás övfokozatokat szerezhet. Amikor a gyermek betölti a 8. életévét, a következő vizsga számára különbözeti vizsga lesz, amelyen a vizsgáztatók a gyermek adott tudásának megfelelő, gyermek (junior) övfokozatot adnak át. Ez a fokozat független attól, hogy már hány sikeres óvodás vizsgája volt a gyermeknek. A 8. életév betöltése nem jelent automatikus különbözeti vizsgát. A gyermek érettségétől, karate tudásától függően, minden esetben a sensei (mester) dönti el, hogy eljött-e már ennek az ideje.

 

Az óvodás fokozatok jelölése fehér övön 1-10 citromsárga vászon csíkkal történik. Az 1cm széles csíkokat az öv egyik végén körben kell elhelyezni, azon a módon, hogy az első jelzés az öv végétől 3cm-re legyen. Ha már egynél több fokozatot kell jelölnünk, két fokozat között 1-1 cm távolságot hagyjunk. Az övfokozati jelek elhelyezését és beszerzését minden esetben a hozzátartozók végzik.

Abban az esetben, ha valamely gyerek mind a tíz övfokozatot megszerezte, különbözeti vizsgát tehet akkor is, ha még nem töltötte be a 8. életévét.

[sociallocker]

I./2. Gyerek fokozatok (junior):

Ebbe a kategóriába soroljuk azokat a gyermekeket, akik már betöltötték a 8. életévüket de a 16. még nem. A gyerekekkel szembeni követelmény fokozatosan nehezülő. Egy óvodáskorú gyermekkel szemben igen nehéz komoly követelményt felállítani, az iskoláskorú gyermekek azonban az iskolákban megismerik a követelmények, a megmérettetések rendszerét és jelentőségét, s ezek karate tanulásuk és előre menetelük alkalmával sincsenek másképp. A gyerekeknek fokozatosan nehezülő övvizsgákon kell teljesíteniük, ahol a technikai tudáson túl olyan fizikai képességek fejlődését kell bizonyítaniuk, mint a gyorsaság és az állóképesség. A gyakorlatok ezen túl rendkívül magas fokú fegyelmet, akaraterőt és koncentrációs képességet igényelnek, amely képességeket a gyerekek a rendszeres karate edzésekkel megszereznek. Az öt fehér öves, és öt narancssárga öves fokozatot 4 havonkénti vizsgákon szerezhetik meg, míg az öt kék, és öt lila öves fokozatra 6 hónaponként bizonyíthatnak.

Abban az esetben, ha valamely gyermek betölti a 16. életévét, vagy megszerzi mind a 20 gyerek övfokozatot, a pre-karate fokozatnál leírt különbözeti vizsga letételével felnőtt övfokozatra tehet övvizsgát.

I./3.Felnőtt fokozatok (senior):

Ebbe a kategóriába soroljuk azokat a felnőtteket, akik már betöltötték a 16. életévüket. A felnőtt gyakorlókkal szembeni követelmény fokozatosan nehezülő. A fehér öves vizsgákon az egyetlen fizikai követelmény az alaptechnikák pontos végrehajtása, gyorsaság vagy erős végrehajtás megengedett, de nem szükségszerű, s semmiképp nem helyettesíti a pontosságot. Ez a karate tanulásának alapja, erre a tudásra építjük a későbbi tananyagot. Szükséges a gyakorlatok fegyelmezett, tudatos végrehajtása, amelyhez elengedhetetlen az akaraterő és koncentrációs képesség. Ezen képességek a rendszeres karate edzésekkel megszerezhetőek, fejleszthetőek. A négy fehér öves fokozat 4 havonkénti vizsgán szerezhető meg. Szabad küzdelem ezekre a fokozatokra nincs, az elméleti tudásismeret csak az edzéseken használatos alapvető kifejezések megértése.

 

A három zöld öves fokozatot 6 havonta szerezheti meg az a tanuló, aki rendszeresen látogatja az edzéseket. A pontos végrehajtáson túl követelmény a gyors végrehajtás és a megfelelő koordinációs készség, amelyet különböző magas ismétlésszámú, kombinációs technika végrehajtásával mérünk. Követelmény az alapfokú szabad küzdelem, ahol a gyakorlatot gyorsan, változatosan, a helyzethez alkalmazkodva, folyékonyan kell bemutatni. Elméleti tudásismeretként valamennyi, az edzéseken használatos vezényszót és kifejezést el kell sajátítani, amelyhez a harci művészetek alapvető történelmi ismerete társul.

 

A három barnaöves fokozatot szintén 6 havonta lehet elérni. Követelmény marad a pontosság és gyorsaság, amelyet itt már az erős végrehajtás tölt meg. A szabad küzdelem már igazi kihívás, amelyet nyugodtan, megfelelő harci szellemmel, a harc alapvető elemeit megtartva kell végrehajtani. Elvárás a különböző esések, gurulások biztonságos végrehajtása, továbbá a formagyakorlatok megfelelő értelmezése (bunkai). Elméleti tudásként ismerni kell a harci művészetek alapvető történelmét, a különféle iskolák jellegzetességeit, egyes fogalmak mélyreható vizsgálatát és néhány alapvető stratégiai, taktikai koncepciót.

Barna öves vizsgát csak az a gyakorló tehet, aki a saját csoportjának edzésein kívül legalább havonta 1 alkalommal részt vesz a honbu dojo (központi edzőterem) összevont magas fokú edzésein, aktívan részt vesz, vagy vett oktatásban (tanulja, hogyan kell tanítani), továbbá két övvizsga között legalább 2 edzőtáboron részt vesz.

 

Abban az esetben, ha valaki az utolsó barna öves fokozatot is megszerezte, fekete öves vizsgát tehet.

II. Mester fokozatok:

A fekete öv volt régen a mester fokozat jelzése, s ez maradt ma is. Az egyre sötétedő színű övek a tudás elmélyülését szimbolizálják. A fehér öv a tisztaságot, a színes övek a természetből vett szimbólumok alapján a tavasz friss színeiből az érettség, a harmónia, a megfontoltság irányába fordulnak át, amíg elérik a fehér ellenpólusát. Yin és Yang. Fehér és fekete, sötétség és világosság, amelyben egyik sincs meg a másik nélkül, mint fény az árnyék nélkül. Egyensúly, harmónia, körforgás. Ez a bushido. (A harc művészetének útja, az egykori szamurájok erkölcsi kódexe.)

 

A fekete öv, a mester fokozat nem csupán a technika ismeretét jelenti, és nem csupán azt, hogy valaki tud verekedni. A mester ennél sokkal több kell, hogy legyen. A mester szimbolizálja az utat, (do) tudásával, viselkedésével képviseli az iskolát, ahol tanul, s képviseli a mesterét, akitől tanul. A fekete öv viselőjének értenie kell hogy az első dan elérése nem az út vége, hanem csupán kezdete. A tanuló időszak lezárása az alaptechnikák elsajátításának végét jelenti csupán, a fekete öves fokozat elérésével a karate tanulása most kezdődik. [/sociallocker]

Az úton nem lehet megállni. Aki megáll, az visszacsúszik, ezért rendületlenül kell előre menni, keresni a megértés mélyebb formáját, megérteni mit jelent az hogy budo.

 

Szeretnél többet tudni?


 • -

Izrael 100 randory 2014

Kategória : Fényképek

Izrael 100 Randory

 

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”104311664701826770323″ ualb=”5991095921415770449″ imgl=”fancybox” style=”floor” row=”5″ size=”400″ num=”100″ shadow=”1″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

 

Szeretnél többet tudni?


 • -

 • -

Hogy találtam ide 2

Kategória : Cikkek

Kedves Érdeklődő,Jelentkező!

Hogy segíthessek abban a döntésedben,rálépsz e a karate rögös,nehéz,kihívásokkal teli útjára,leírom,hogy nekem milyen hatásai vannak életemre azóta,mióta ráléptem az útra.

Előző írásomban már kitértem arra,hogyan is kerültem ide,és miért vagyok még itt.Most hosszabban ismertetném.Mióta elkezdtem a karatét,nagyjából hat hónapja,sok minden változott.Én mindig nehezen ismerkedtem,nehezen mozogtam közösségben.Itt ez nem így van.Kellett itt is idő az oldódáshoz,de jó úton járok.Szinte rögtön befogadtak,nem foglalkoztak azzal,honnan jöttem,hogy nézek ki,miért vannak tetoválásaim,miért van raszta hajam 🙂 Egy kisebb,zártabb közösségbe sokkal nehezebb beilleszkedni,mint egy nagyobb csoportba,de a többieknek hála,ez elég gyorsan sikerült.Persze vannak még gondjaim,például a szerepléssel,amikor egy gyakorlatot a többiek előtt kell bemutatnom,akkor néha elbénázom,és kicsit le is vagyok akkor törve,de a Sensei,vagy a többiek nem hagyják annyiban a dolgot 🙂 És ez nagyon fontos.Itt nem leépítik az embert lelkileg,hanem fokozatosan építik fel,az alapoktól.Ez persze nem rögtön fog látszani,én is még csak halovány fényt látok az alagút végén 🙂 Mivel kis létszámú a csoportunk,több idő jut az egyéni képzésre is.A munkahelyemen már többször jelzem,ha valami nem tetszik,vagy nem működik megfelelően,és bizony ez is a visszatérő önbizalmamnak köszönhető.Azért nem esem túlzásokba 🙂 Egyre többször gyakorlok a munkahelyemen,kézmozdulatok,rúgások,néha nyújtok is.Már kezdik megszokni 🙂 Én észreveszem a változást,amióta karatézom,és már a feleségem is azt mondja,hogy szeretné,ha még jobban beleásnám magam a dologba,mert látja rajtam,hogy jót tesz nekem,hogy lelkes vagyok,hogy örömmel beszélek a Goju Ryu karatéról.És ez is hatalmas dolog.Meg persze fizikálisan is kezdem kicsit utolérni magam,mondjuk a fekvőtámaszokkal még vannak gondjaim 🙂 Sok dolgot tudnék még felsorolni,de ezt remélem személyesen tehetem már meg,Kedves Érdeklődő,Jelentkező.

Köszönöm,hogy elolvastad e sorokat.

Gyetvai István


 • -

KIHON

Cimke :

Kategória : Cikkek

A kihon a karate alaptechnikák gyakorlási rendszerének összefoglaló neve.

A kihon gyakorlatok közé tartoznak az alapállások, ütések,védések, rúgástechnikák, kontroll – Önkontroll, és ezen alapok kombinatív gyakorlási rendszere. A kihon gyakorlatok biztosítják a karate alapelemeinek elsajátításáhozszükséges legoptimálisabb feltételeket.

A kihon technikák gyakorlásakor el kell, hogy érjük a technikai tökéletességet, amely magában foglalja a megfelelő formát, gyorsaságot, keménységet, egyensúlyt és kombinatív mozgássort egyaránt.

A kihon elhagyásával lényegében a Karate egyik legfontosabb részét hagyjuk ki, melynek hatása akkor fog előtérbe kerülni, amikor a mozdulatokat gyorsan, erősen, és pontosan kell végrehajtani.

Így bár sokan úgy gondolják, hogy felesleges, és unalmas nem szabad kihagyni, és folyamatos gyakorlással kell fejlesztenünk meglévő képességeinket.


 • -

Hogy találtam ide

Kategória : Cikkek

Szeretnék segíteni abban,hogy Te,kedves cikkolvasó is rálépj a Karate útjára.Elmesélem,hogy engem mi vezetett ide,és hogy miért is vagyok még itt.Jómagam 2013.júniusában ismerkedtem meg a Goju Ryu-val.Sokáig hezitáltam,több szakágat megnéztem,de egyik sem tetszett annyira,mint a Goju.Videókat,képeket nézegettem,olvasgattam cikkeket,stb…
Térképen nézegettem az edzés helyszíneket,amennyire tudtam,informálódtam.Aztán elhatároztam magam,megkerestem a karateoktatas.hu weboldalt,és jelentkeztem.István Sensei-jel egy júniusi napon találkoztam,akkor még szabadtéri edzések voltak,nyáron ugyanis nincs terem,az iskolai szünet miatt.Amint elkezdtem vele beszélni,tudtam,hogy jó helyre jöttem.Olyan személyiség,akit nagyon tisztelek és kedvelek.Ugyan a nyári edzések még nem adták vissza a karate tradícionális hangulatát,mert melegítőben,sportcipőben volt mindenki,vagy rövidnadrágban 🙂 De akkor is körüllengte a szellemiség az edzést.Azért már vártam,mikor ölthetem magamra a karate gi-t 🙂 Én előtte már foglalkoztam küzdősportokkal,négy évet Wing Chun kung fuztam,egy kicsit belekóstoltam az Iaido és az Aikido világába is.Aztán sokáig kézilabdáztam,amiben az utóbbi években semmi sikerélményem nem volt,az önbizalmam a nulla közelébe esett vissza.Ez sajnos kihatott a magánéletemre és a munkámra is.Akkor döntöttem úgy,hogy ismét a harcművészetekkel szeretnék foglalkozni.Most,hogy lassan fél éve járok edzésre,a magánéletem rendeződött.és a munkámban is egyre jobban teljesítek.És ezért nem tudok elég hálás lenni.Tudom,hogy fogok még jobb lenni,egyre jobb.Mert akarok jobb lenni.és akarok még többet tanulni.Nehéz,nagyon nehéz,mert ez a karate.De rengeteg örömöt is ad emellett,és nagyon jó a társaság is.Minden edzés más,soha nincs két egyforma tréning.Októberben edzőtábor volt Ecseren,ott sikeres vizsgát tettem, az első piros csíkomat megszereztem.Bár nagyon tartottam tőle,mert több,mint tizenöt éve nem vizsgáztam,és nagyon izgultam.De ott volt Sensei,és ez valamelyest megnyugtatott.Remélem azért a következő vizsga már zökkenőmentesebb lesz 🙂 Szóval Kedves Érdeklődő,én csak biztatni tudlak Téged,hogy csatlakozz ehhez a mostanáig zárt közösséghez,hidd el,nem fogod megbánni!Én nem bántam meg 🙂
Várunk sok szeretettel!
Gyetvai István

 • -

 • -

Cserepesház 2009

Cimke :

Kategória : Videók


 • -

Saifa Kata

Kategória : Videók


 • 0

Goju-ryu karate oktatás Budapesten!

 Karate oktatás Budapesten

IMG_0747_s

 

Ha szeretnél megismerni egy valóban tradicionális, nem sport karatét, akkor a legjobb helyen jársz! Gyere le valamelyik edzésünkre, és próbáld ki minden kötelezettségtől függetlenül.

Információ:

Sensei Tóth István

Tel: 06203774946,

06209823114

 

E-mail: thkarate@gmail.com

 

Mit ad és fejleszt a Tradicionális Okinawai Goju-Ryu Karate?

– Kitartás

– Akaraterő

– Rátermettség

– Agilitás

– Tradicionális fegyver ismeret

– Erő

– Határozottság

– Önvédelmi ismeretek

532811_430689203630230_1436461567_n

A KARATE fejlesztő szerepe elismert mind fizikális mind szellemi téren. Nemcsak a gyermekek számára hasznos, de a felnőttek is egyre többen belátják fontosságát, hiszen a mai világban a KARATE biztosítja, a lehetőséget a napi stressz levezetésére.Az edzés után a tanítványok felfrissül és a feszültségek levezetésével újra képes maximálisan teljesíteni munkában, tanulásban és gyakorlatilag mindenben.
– A gyakorlatokon keresztül a tanítványok elsajátítják a probléma megoldás képességét, egymás tiszteletét és az általános társadalmi konvenciók betartását.

– Tiszteletet adni és kapni egyaránt képes emberekké válnak.
– A KARATE gyakorlása során kiemelt szerepet kap a mozgáskoordináció fejlesztése és a harmónia megtalálása testünkkel, személyiségünkkel és környezetünkkel.
– Kortól, és nemtől függetlenül gyakorolható.
– Az edzéseken önfegyelmet, kitartást, kiváló szellemi és testi erőnlétet lehet szerezni.
– Tradicionális fegyverek használatának elsajátítása. (Kobudo táborok).

– Bushi táborok

IMG_0672_s

A karate tanulásának alapcélja: képességet szerezni az összes személyes erő felhasználására és ellenőrzésére. A KARATE harcművészet, amely nem a mindenkori győzelmet keresi, hanem a személyiséget csiszolja azokkal a tapasztalatokkal, amiket a céltudatos edzéseken szerzünk. Természetesen felhasználható önvédelemre is, ez elsősorban a fokozatosan nehezülő, rendszeres edzéseknek köszönhető, melyek a testet kemény, erős és használható fegyverré alakítják. Az edzések megtanítanak a test és szellem teljes ellenőrzésére, aminek következménye, hogy felemelkedünk a maximális kontroll, önkritika és megértés szintjére. A mindennapi edzések tapasztalataival a harcművész mélyebb ismereteket szerez az emberi érzésekről, sikerekről és bukásokról, ami a testet és a lelket egyaránt erősíti.

A karate lényege nem az ellenfélen aratott győzelem, hanem saját gyengeségeinken és határainkon való túllépés. Az állandó gyakorlás nem csak lelki békét nyújt, hanem biztosítja a magas szintű összpontosító képességet, a mindennapi események, történések megértését, valamint a megoldó készséget a nehéz helyzetekben, és mindenkor a jó út felé vezérel. Nem szabad elfelejteni, hogy a harcművészettel való foglalkozás nemcsak egyszerűen fizikális tréning, hanem egyben törekvés arra, hogy egy olyan harcost alakítsunk ki magunkban, aki képes testét és lelkét egyaránt uralni.

A karate elsősorban életforma és nem sport. Így nemtől és kortól, adott esetben még egészségi állapottól is függetlenül, mindenki által gyakorolható. Művelői számára egészséges életmódot jelent, és helyes gondolkodásra tanít.

IMG_0823_s

LEHETŐSÉGEK :

Övvizsga: Mindenki, aki rendszeresen edzett, a vizsgán fokozatban előre léphet, ha az addig tanult gyakorlatokat megfelelően mutatja be.

Három övfokozati rendszerrel dolgozunk. Megkülönböztetünk óvodás, gyerek és felnőtt fokokat, mivel természetesen e három korosztály iránt nem támasztható ugyanolyan követelmény.

Edzőtábor: Minden évben többet is szervezünk. Ezek lehetnek külföldi, vidéki és budapesti, illetve bentlakásos vagy bejárós jellegűek.

Nyári táborok: Ide nem kizárólag karatés tanítványainkat várjuk, részt vehetnek külsős gyerekek, felnőttek is!

Magán órák: Lehetőség van magánoktatásra is. Ezeket látogathatja bárki, illetve olyanok, akik járnak a csoportos foglalkozásra is, de szeretnének még inkább elmélyülni tanulmányaikban.

Tradicionális fegyver használat: Lehetőség van tradicionális fegyverek használatának elsajátítására. Ilyen például a kard, sai tőr, nunchaku, kama, bot és egyebek.

 

10670165_10152521215885967_9182097881044707405_n

Magyarországon 1989 óta működű karate szervezet. Tagja a Karate-do International nemzetközi szervezetnek, valamint hivatalosan elismert a Magyar Karate Szakszövetség által.
Tradicionális Okinawai Goju-ryu karatéval foglalkozunk.

Világszövetségünk vezetője, kancho Rony Kluger. www.karatedoi.com

kancho_izrael

Chonjun Miyagi okinawai karatemester által alapított karateirányzat. Dojoja ( edzőterme ) a Jundokan, ma is a goju stílus világközpontja. Tanulóink ezt a karatestílust, a goju-ryu-t gyakorolják. Szövetségünk pedig tagja az Okinawa Goju-ryu Karate-do Kyokai –Jundokan nevű nemzetközi stílusszervezetnek.
Tovább is lehetne sorolni a KARATE adta előnyöket: figyelemben, kreativitásban, mozgáskoordinációban, személyiségfejlődésben, fegyelemben mégis inkább azt javaslom, próbáljátok ki!

A stílus néhány jellemzője

Kis küzdőtávolságból folytatott küzdelem,
Köríves technikák,
Mint nevéből is adódik, a lágy és kemény mozdulatok kombinálása
Bizonyos szint után tradicionális fegyverek használata
Folyamatos harc
Tai sabaki (kitérés a támadás elől)

Lévén stílusunk harcművészet, ahol az ősi gyökerekből adódóan a küzdelem nem győzelmet vagy vereséget, hanem akár életet vagy halált jelentett, a sportkaratéval ellentétben nálunk nincsenek tiltott felületek vagy tiltott technikák. A hatásos és hatékony elemek alkalmazását tanuljuk, puszta kézzel vagy fegyverrel. A sérüléseket megelőzi, hogy ezeket mindenki azon a szinten tanulja, ahol képes a megfelelő kontrollra, s a folyamatos gyakorlás során mindenki eljuthat a belső önfegyelem és a külső önvédelem eleinte elképzelhetetlen szintjére.

IMG_0928

Információ:

 

E-mail: thkarate@gmail.com

 

Egész évben várjuk azokat a sportolni vágyó 4 éves kor feletti gyerekeket és felnőtteket, akik szeretnének megismerkedni a Tradicionális Okinawai Goju-ryu karatéval!

IMG_0922

Az első edzésen való részvétel ingyenes!

Mit a cél?!

 

 • Jellemformálás!
 • Biztonságérzet növelés!
 • Kitartás fejlesztése!
 • Használható önvédelem!
 • Kellemes társaság!
 • Növekvő állóképesség!
 • Garantált kikapcsolódás!

IMG_0894_s


Az edzéseken való részvétel előképzettséget nem igényel.

Szükséges ruházat: kényelmes szabadidő ruha, vagy karate ruha.

Edzések helyszíne

Budapest XIV. Telepes u. 32
Budapest XIV. Cserepes ház .

  [put_wpgm id=1]

 

 


 • -

 • -

Kama kata

Kategória : Videók

 

 


 • -

 • -

A munkahelyi sport előnyei!

 

Munkaidő előtti, vagy közbeni testedzés megkönnyíti a gondolkodást, erősíti a
koncentrációt, javítja a teljesítményt és sikeresebb, gyorsabb munkavégzést biztosít.
Csökkennek a betegségekhez kapcsolódó kiadások.
Betegállományi statisztika hosszú távú javulása.
Rugalmasabbá válik a vállalkozás.
Megkönnyíti a dolgozók alkalmazkodását.
Az egészséges, képzett és motivált munkaerővel ugyanis növekszik az
innovációs készség és a termelékenység.
A jól végzett munkahelyi egészségfejlesztés javítja a vállalati képet az
ügyfelek körében és a munkaerő piacon egyaránt.
A pozitív munkahelyi klíma növeli a munkahelyi jóllétet és a munka iránti motiváltságot.
Kiteljesedik az egészségtudat és ez előbb-utóbb hat a munkavállaló családi,
baráti és lakókörnyezetére is.
A sport segíti a stresszkezelést (kevésbé jelentkeznek a GAS tünetek és csökken
a szívinfarktusok száma is.)
Munkahelyi sport jogi alapja!
Jelenleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szabályozza a munkáltató
lehetőségeként a munkavállalók [165. § (1)] kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek
kielégítését, életkörülményeik támogatását.

Szeretné Ön is bevezetni munkahelyére a karatét, mint sportot és olyan pozícióban van, hogy ezt megteheti?

Kérem keressen fel a részletekkel kapcsolatban!

06-20-982-31-14

Sensei Tóth István


 • -

Sanchin kata

Kategória : Videók

 

 

 

 


 • -

Yamani Ryu Kobudo

Kategória : Videók


 • 0

Utazás Izraelbe 2014

Kategória : Események

Remélem, hogy a közel jövőben ismét ki jutunk Izraelbe, mert rengeteg tapasztalattal, élménnyekkel , “család tagokkal” , barátokkal lettünk gazdagabbak.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbnails” theme_id=”1″ gallery_id=”1″ sort_by=”order” image_column_number=”5″ images_per_page=”30″ image_title=”undefined” image_enable_page=”1″ thumb_width=”180″ thumb_height=”90″ popup_width=”800″ popup_height=”500″ popup_effect=”none” popup_interval=”5″ popup_enable_filmstrip=”1″ popup_filmstrip_height=”70″ popup_enable_ctrl_btn=”1″ popup_enable_fullscreen=”1″ popup_enable_comment=”1″ popup_enable_facebook=”1″ popup_enable_twitter=”1″ popup_enable_google=”1″ watermark_type=”none” watermark_link=”0″]


 • 0

Bemelegítés

Kategória : Cikkek

A bemelegítés célja a szervezet optimális állapotba hozása az edzéseken végrehajtandó feladatok, (pl: rúgások, ütések , feszítések, formagyakorlatok ) sérülés nélküli végrehajtásához.

A bemelegítés csoportjai.

Lazítás: az izmok rugalmasságnak növelése, mozgásterjedelem növelése, feszültségek oldása.

Fokozatos terhelés: a pulzusszám növelése , testhőmérséklet növelés, tüdő oxigénfelvételének növelése

A további célok között említhető:
– a speciális mozgáskultúrára való felkészítés,
– pszichológiai előkészítés ( felkészülés lelkileg az edzésre) tehát a kedvező érzelmi állapot kialakítása, így nő a teljesítőképesség , és csökken a sérülés veszélye.

A bemelegítés lehet speciális, vagy általános.

Az általános: egy sokrétű gimnasztikai gyakorlatokkal , az egész testet átmozgató kis intenzitású gyakorlatsorozat kell hogy legyen.

Speciális: a szervezetet már egy konkrét edzésmunkára kell felkészíteni, itt már a konkrét izomcsoportok nagyobb intenzitású működtetésére van szükség.

A bemelegítésnek minimum 3 percig kell tartani.

A bemelegítés elmulasztása húzódásokhoz, izomszakadásokhoz vezethet, ezért mindig kerítsünk rá sort.


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow