Havi cikkek: január 2016

 • -

Edzés pillanatok 2016.01.25

https://goo.gl/photos/UftDNr3FuqcFQCSn9

Karate edzések gyermekeknek és felnőtteknek!

Budapest XIV. (Zugló) Telepes u. 32

Hétfő: 18.00 – 19:15 Szerda: 18.00 – 19:15

Budapest XIV. (Zugló) Hermina u. 9-15

Kedd: 18.00 – 19:00 Csütörtök: 18.00 – 19:00


 • -

A Dunning–Kruger hatás

Cimke :

Kategória : Egyéb érdekességek

A Dunning–Kruger hatás az a jelenség, amikor minél kevesebbet tud valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos túlbecsülni a saját tudását.

A jelenséget a Cornell University két kutatója, Justin Kruger és David Dunning mutatta ki. Az eredményeiket 1999 decemberében publikálták a Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban.[1]

Kruger és Dunning szerint számos tanulmány sugallja, hogy a legkülönfélébb területeken, az olvasott szöveg megértésétől a gépjárművek használatán át a sakkozásig és teniszezésig, az amatőrök magabiztosabbak a szakértőknél. Azt feltételezték, hogy egy tipikus jártasság esetében a hozzánemértők

 1. hajlamosak túlbecsülni a saját képzettségüket,
 2. nem képesek felismerni, ha más ért hozzá,
 3. nem képesek felismerni, hogy ők maguk mennyire nem értenek hozzá,
 4. ha fejlesztenek a saját szakértelmükön, képessé válnak annak felismerésére, hogy korábban nem értettek hozzá.

Erre a hipotézisre építve egy tesztsorozatot végeztek a Cornell hallgatóin, amiben a saját logikus érvelési képességüket, nyelvtani ismereteiket és a humor felismerésére való képességüket kellett értékelniük. Egy teszt kitöltése és az eredményük megismerése után azok, akik jó eredményeket értek el, jól becsülték meg, vagy alábecsülték, hogy a többi résztvevőhöz képest mennyire teljesítettek jól, azok viszont, akik rosszul teljesítettek, jelentősen túlbecsülték a saját képességeiket.

Daniel Ames és Lara Kammrath hasonló eredményekre jutott a mások iránt való érzékenységet vizsgálva.

 

Forrás link


 • -

Index – Tudomány – Melyik a legerősebb izmunk?

Cimke :

Kategória : Egyéb érdekességek

Na, mit tudunk a legjobban: harapni, dobogni, futni vagy szülni?

Forrás: Index – Tudomány – Melyik a legerősebb izmunk?


 • -

How You Will Die?

Cimke :

Kategória : Egyéb érdekességek

So far we’ve seen when you will die and how other people tend to die. Now let’s put the two together to see how and when you will die, given your sex, race, and age.

Forrás: How You Will Die


 • -

RÖVIDLÁTÁS

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Két rövidlátó ember minduntalan az éles szemével dicsekedett.

Valaki hírül adta nekik, hogy a templomban emléktáblát helyeznek el. Mindketten szerették volna tudni, mi lesz a tábla szövege. A táblaavatás napján együtt mentek a templomba. Felnéztek a templom homlokzatára, egyikük megszólalt:

– Nézd csak, nem azok az írásjelek vannak felírva, hogy “Fényesség” és “Becsületesség” ?

A másik bólintott.

– A kisebbek meg, azokat biztos nem tudod kiolvasni, azt jelentik: X. Y. írása, ennek meg ennek a hónapnak ezen és ezen a napján!

Egy járókelő megkérdezte, mit bámulnak. Amikor megmondták, a járókelő elnevette magát:

– A táblát még fel sem tették, hogyan tudnátok elolvasni, mit írtak rá?

 


 • -

AZ ÍJ MEG A NYÍLVESSZŐ

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Két ember dicsekedett:

– Az én íjam olyan remek, hogy nem is kell hozzá nyílvessző! – mondta az egyik.

A másik azonnal rávágta:

– Az én nyílvesszőm olyan pompás, hogy nem is kell hozzá íj!

Yi, a tapasztalt íjász hallotta a dicsekvőket, és megkérdezte tőlük:

– Íj nélkül hogyan lövöd ki a nyílvesszőt? És nyílvessző nélkül hogyan találod el a célt?

A két dicsekvő befogta a száját, Yi pedig megtanította őket lőni.

Han Fei Zi


 • -

TÚL SOK ÖSVÉNY

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Yang Zi mester szomszédjának elkóborolt a báránya, kiküldte hát összes emberét a bárány keresésére, és megkérte Yang Zi szolgáját, tartson ő is velük.

– Micsoda! – rikácsolt Yang Zi. – Ennyi emberre van szükséged, hogy megkeress egy bárányt?

– De hisz annyi ösvény van itt, ki tudja, merre ment – magyarázkodott a szomszéd.

Amikor a szolga visszatért, Yang Zi megkérdezte:

– No, megtaláltátok a bárányt?

A szolga azt felelte, nem. Akkor Yang Zi megkérdezte, hogyhogy nem tudták megtalálni.

– Túl sok az ösvény – felelte a szolga. – Egyik ösvény beletorkollik a másikba, nem tudtuk eldönteni, melyiket válasszuk, így aztán visszafordultunk.

Yang Zi gondolkodóba esett. Hosszú ideig nem szólt semmit, egész nap el se mosolyodott.

Tanítványait meglepte a viselkedése.

– Egyetlen bárány nem a világ – vigasztalták mesterüket -, meg aztán nem is a tiéd volt. Miért lettél hát ilyen szótlan és komor?

Yang Zi nem válaszolt, és tanítványai tanácstalanok voltak. Egyikük, Mengsheng Yang megpróbálta kifejteni, mi játszódhat le a mesterben.

– Ha túl sok az ösvény – mondaná a mester -, az ember nem találja meg az elkóborolt bárányt. Ha egy tanítványnak túl szerteágazó az érdeklődése, elaprózza az idejét. Minden tudás ugyanazon forrásból ered, de a tudáshoz sokféle módon lehet eljutni. Ha tévútra lépsz, csak úgy kerülhetsz a helyes ösvényre, ha visszatérsz a kiindulóponthoz, az igazság forrásához. Mivel Yang Zi tanítványa vagy, tőle akarod megszerezni a tudást, add neki át magad teljes mértékben, különben soha nem fogod megérteni a mestert.


 • -

A két farkas

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Egyszer, egy idősebb Cherokee benszülött amerikai így tanította az unokáit az élet dolgairól:

– Harc dúl bennem. egy szörnyű háborúskodás két farkas között.

Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, a sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gőgöt és az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bűntudatot és a bűnösséget, a neheztelést, a megbántódást, a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzést egyaránt, a hazugságokat, a hamisságokat, a büszkeséget és az egot.

A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, a reményt, a megosztást és az együttérzést, a derűt és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot, a bátorságot, a beleérző képességet, a nagylelkűséget, az igazságosságot, a könyörületet és a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli.

Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden élő emberben.

A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon, majd az egyikük megkérdezte a nagyapját:

– Melyik farkas fog győzni?

Az öreg Cherokee egyszerűen ezt felelte:

– Az, amelyiket tápláljuk.


 • -

A KŐTÖRŐ ÉS A HEGY

Cimke :

Kategória : Tanmesék

A KŐTÖRŐ ÉS A HEGY

Élt egyszer Japánban egy kőtörő, aki megunva a kemény munkát, olyan henyén szeretett volna élni, mint a kövér boltosok : azután egy napon, ki tudja, hogyan, vágya valóra vált. Kis idő múltán azonban az üzletéből kitekintve meglátott egy mandarint, akit a szolgái éppen gyaloghintón vittek, és így sóhajtott fel:
– Ilyen szép dolog mandarinnak lenni! – Abban a pillanatban ő is mandarinná változott.
Azután a császárt szolgálta, a helyére áhítozott és ő lett a Nap Fia, mert így nevezték a császárt. Volt neki egy napernyője, de a Nap így is égette.
– Ilyen szép dolog Napnak lenni! – kiáltotta.
Nappá változott tehát, de amikor felhő takarta el, azt mondta magában : – Ez még nálam is hatalmasabb – , s inkább felhővé alakult. Persze csak azért, hogy utána észrevegye a szelet, amely erősebb volt, mint ő, ezért hát széllé vált.
Nekiütközött egy hegynek, és rájött, hogy az még a szélnek is ellenáll, s heggyé változott. Ám akkor meghallotta a hegyet törő csákányütések zengését, s megértette : a kőtörő a leghatalmasabb. Visszaváltozott tehát azzá, ami volt.

Forrás: everything-japan.gportal.hu


 • -

Milyennek látsz másokat?

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén.
A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:

– Milyenek itt az emberek? – kérdezte.
– Hová valósi vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs.
– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg.
– Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
– Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.
– Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
– Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:
– Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:
– Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.


 • -

Szögek

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt.  Az apja adott neki  egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be   egy szöget az udvar végében lévő kerítésbe.

Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. A elkövetkezendő hetek során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe beütött szögek száma, napról napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mit a szögeket beütni a kerítésbe.

Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába, Ekkor megkereste az apját, és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie.

Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben. .

Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt:

-Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen.
Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt.  Amikor összeveszel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen.

Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod azt, de a seb örökre ott marad.  Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad.

A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb.

Read more: http://kaveszunet.hupont.hu/3/bolcs-tanmesek#ixzz3xijKrdI1


 • -

A tea

Cimke :

Kategória : Tanmesék

Tea


Japánban idősebb úriemberek egy csoportja rendszeresen összejött, hogy megbeszéljék a híreket, és teázgassanak. Egyik szórakozásuk az volt, hogy igen drága teafajtákat kutassanak fel, hogy azokból újabb ínycsiklandozó keverékeket állítsanak össze.

Amikor a legidősebbre került a sor, hogy megvendégelje a többieket, a legnagyobb ünnepélyességgel szolgálta fel a teát: aranydobozból mérte ki a leveleket. Mindannyian a legnagyobb elragadtatással dicsérték teáját, és tudni szerették volna, hogy milyen különleges kombinációból állította össze ezt a keveréket. Az idős ember mosolyogva így szólt:
– Uraim, a tea, amit Önök oly nagy élvezettel isznak, ugyanaz a tea, amit a parasztjaim isznak a birtokomon. Az élet legfinomabb dolgai egyáltalán nem drágák, és nem is nehéz őket megtalálni.

Read more: http://kaveszunet.hupont.hu/3/bolcs-tanmesek#ixzz3xiiTqCWf


 • -

Karate, mint a gyerekek nevelésének hatékony eszköze

Cimke :

Kategória : Egyéb érdekességek

Karate, mint a gyerekek nevelésének hatékony eszköze…


 • -

A karate célja

Kategória : Egyéb érdekességek

A Karate célja nem a győzelem, hanem a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem.

A karate edzések kifejezetten alkalmasak arra, hogy kondícióban tartsanak.


 • -

A kezdetek

Cimke :

Kategória : Cikkek

 

Immár több mint 15 éve foglalkozom Karatéval, ami nem túl sok idő, de nem is kevés, de sokat változtam közben…

Amikor felmerült bennem , hogy kellene valamit csinálnom , hogy legalább meg tudjam magam védeni, nem igazán foglalkoztam azzal, hogy mit fogok csinálni egy olyan helyet kerestem ahol meg lehet tanulni verekedni legalább.

Nos abban az időben megfordultam néhány helyen , de 1-2 hónapnál tovább nem tudtam maradni, nem éreztem bennük a lehetőséget , nem illettek hozzám, úgy éreztem teljes káosz uralkodik náluk.   Vagy az volt a gondom hogy túl egysíkú , túl gyengék, túl unalmas , stb.. , szóval úgy éreztem semmit sem tudok tőlük tanulni ezért mindig továbbálltam. Igazából egy olyan helyet kerestem ahol tényleg kemények az ott lévők vagy legalább az aki edz engem. Nem érdekeltek a spirituális dolgok , még kevésbé a lelkizés , én csak kemény akartam lenni , és ezért sokat és keményen akartam edzeni.

Aztán találtam egy helyet, persze eleinte úgy gondoltam, hogy nem biztos hogy jó helyen járok , mert szinte csak gyerekek voltak körülöttem , ami felnőttként nagyon nyomasztó volt , mit keresek itt egy rakás gyerekkel itt sem maradok sokáig… Persze tévedtem , mert a körülöttem lévők bár nem voltak kemények , de Sensei azért megoldotta hogy mégis ” megkapjam ” ami jár nekem .

Folyt köv.

 

 


 • -

Segítség, agresszív a gyerekem!

A puszta büntetéssel az a baj, hogy az agresszió nem tűnik el attól, ha elnyomják. A feszültség okát kell orvosolni..

Forrás: Segítség, agresszív a gyerekem!


 • -

Értéket adunk

Kategória : Cikkek

A fő cél a harcművészetek minden egyes művelőjének, hogy törekedjen arra hogy fejlessze és megvalósítsa Önmagát a saját korlátai túllépve, a folyamatos gyakorlás és tanulás árán.

A harcművészet egy olyan fizikai és szellemi aktivitás , mely mindenki számára alkalmas függetlenül a vallása , bőrszíne, neme vagy életkorától.

A harcművészet minden korosztály számára alkalmas , segíti, hogy szellemileg , fizikailag , lelkileg fittek maradjunk.


 • -

Használható tudás

Kategória : Cikkek

Ha figyelembe vesszük a harci módszerek fejlődését érdemes megjegyezni, hogy a nyugati harci technikák (harci kard, lovagi torna, stb) már feledésbe merültek. Azonban a keleti módszerek szisztematikus oktatási gyakorlatai egyre jobban felvirágozódtak, és része lett egy mélyen gyökerező kultúrának (Wushu Kínában és Budo Japán).

Az oktatás az út (Do), ahol az ember megtanulja, hogy kell szembenézni az élettel.

Háború idején, a harcművészet mesterei elsősorban a technikai, gyakorlati és fizikai szempontból, míg békeidőben, filozófiai-spirituális szempontból edzettek, így a technikák és a képzés célja az volt inkább, hogy a mindennapi életben lehessen az felhasználni.

Például: Konfrontáció a főnök és munka terén. A tradicionális harcművészetek mestere ezt a helyzetet érzelmi stratégiai alapon , és nem szemtől szembeni küzdelemben valódi fizikai erőt bevetve küzdi le. Ez egy ugyanolyan harc, mint a fizikai harc, ahol rúgások ütések dobások történnek , csak ez egy mentális harc. Ez a harc ugyan úgy zajlik főnök – beosztott -menedzsment között mint a valódi élet -halál harc, ezért fontos a mentális felkészülés , a fizikai , technikai tudás mellet.

A karate-Do gyakorlatok segítik a megértéséét és az út keresését a tökéletesség felé.

A sportágakkal szemben a harcművészet aktív marad , és a folyamatos fejlődés lehetőségét adja kortól és nemtől függetlenül!

 

 


 • -

Tanárok

Kategória : Cikkek

Karate Do International

Black Belts

Hachi Dan (8th. Dan)

Braam Peens, Shihan – Chief Instructor of Potchestroom Dojo, South Africa

Roku Dan (6th. Dan)

Shmuel Fride, Renshi – Head Of the Yudansha Kai

Jonathan Sandler, Shihan RIP – Honorary Head of Karate do Australia

Leonard Marthinus, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA

Andre van Vuuren, Shihan -Chief Instructor of South Africa Goju Ryu Karate Do

Attila Miskolczi, Shihan – Uchi Deshi – Head of Karate Do in Hungary

Shay Bendersky, Shihan

Go Dan (5th. Dan)

Yossi Keiserman, Sensei
Patrick Charles Kalis, Sensei –Head of Karate Do International Renmei UK
Mike Chong, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA
Sydney Cohen, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA
Gordon Foulis, Shihan – Chief Instructor of Kokusai Karate Do Renmei SA
Mario Sequeira, Sensei, Chief Instructor – South Africa Goju Ryu JHB
Che Jagger, Sensei – Chief Instructor – South Africa Goju Ryu JHB
Ronen Berger, Sensei – Head of Karate Do in Shoham, Rishon Le Zion
Gilad Kluger, Sensei – Director of the Honbu Dojo
Ariel Erb, Sensei

Ferenc Kertesz, Sensei – Hungary

Yon Dan (4th. Dan)

Harvey Sapir, Sensei

Marius Strydom, Sensei – Uchi Deshi – South Africa

Beny Lapid, Sensei

Ouri Chagay, Sensei

Yissaschar Zan Bar, Sensei

Shaun Bouwer – South Africa Goju Ryu JHB

Doron Shterenberg, Sensei – head Of Karate Do in Hod Hasharon

Filippo Mestichelli, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

Brian Jooste, Sensei, Kokusai Karate Do Renmei S.A.

Kobus Klue, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Brett Varga, Sensei – Head of Karate Do Australia

Noa Kluger, Sensei – Head of Karate Do Kfar Saba,

Chief Instructor of KDIR’s  Kidds Department

Mauro Pereira, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

 Amir Teicher, Sensei

 Regina Nagy-Tutto, Sensei – Hungary

Sahar Nachum, Sensei

Hrdina Zoltan, Sensei – Hungary

Almasi Orsolya, Sensei – Hungary

Kurt Wucherpfennig, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei S.A

Willie Erasmus, Sense – Potchestroom Dojo, South Africa.

San Dan (3rd. Dan)

Oded Farkash, Sensei

Yacov Kagan, Sensei

Helen Belgazal, Sensei

Dany Ben Yair, Sensei

Boris Lubman, Sensei

Oren Guz, Sensei

Arnold Lerner, Sensei – Australia

Gabor Szabo, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Gabor Szilady, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Odelia Cohen Sterenberg, Sensei

Nagy Laszlo Attila, Sensei – Hungary

Fero Vilmos, Sensei – Hungary

Istvan Toth, Sensei – Hungary

Anna Ujvari, Sensei – Hungary

Tibor Kovacs, Sensei – Hungary

Kiss Judit, Sensei – Hungary

Niel Kelham, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

James Chalmers, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicholas Chalmers, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Ryan Peel, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Shaun Peulsen, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Erez Hamburger, Sensei – Karate Do International Australia

Wouter Pretorius, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Elrie Bosman, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Paula Viltoen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Wessel Boonzaaier, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Mari Jamieson, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Brian Woodland, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

Etienne de Villiers, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei S.A.

Tal Shlevin, Sensei

Noam Geva, Sensei

Salvo Levy, Sensei

Morgan Moss, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Pierre Watts Sensei, Kokusai Karate Do Renmei S.A.

Andries van Jaarsveld, Sensei –  Potchestroom Dojo, South Africa

Ni Dan (2nd. Dan)

Yash Shterzer, Sensei

Cnaan Liphshitz, Sensei – Uchi Deshi – USA

David Leibo, Sensei RIP

Yossi Menda, Sensei

Noah Shat, Sensei

Eran Kopel, Sensei

Janos Makkai, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Yaniv Reizer, Sensei

Noam Nakar, Sensei

Gyomrei Janos, Sensei – Hungary

Ofir Durek, Sensei

Tamar Inbar, Sensei

Dr. Chezi Polak, Sensei

Omer Ganor, Sensei

Dror Yaacoby, Sensei

Peter Salling , Sensei – Hungary

Csaba Szollat, Sensei Hungary

Danny Benjamin, Sensei Australia

Lauren Traugott, Sensei Australia

Jesse Newstadt, Sensei – Australia

Grace Schwartz – Australia

Gilad Fride, Sensei

Edan Pundak, Sensei

Yehuda Benach, Sensei

Avi Gadot, Sensei

Diana David, Sensei

Jamie Granek, Sensei Australia

Yulia Repkin, Sensei

Alexey Nesterov, Sensei

Jozsef Horvath, Sensei – Uchi Deshi – Hungary

Natalie Dodge, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Karen Meyer, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicholas Quintal, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Lourens De Vries, Sensei – Kokusai Karate Do Renmei SA

Jabu Vundladla, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Michael Brunette, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Martin Pindak, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Deane Burkimsher, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Tammy Krul, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Aranda Koen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Wouter Pretorius, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Paula Viltoen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Yoav Bloch, Sensei

Anthony Armany, Sensei – Australia

Cristina Vernick, Sensei

Sergei Arzh, Sensei – Uchi Deshi

Oded Ashton, Sensei

Tamas Kontos, Sensei – Hungary

Gyorgy Zelena, Sensei – Hungary

Ruby Dasilva, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Richard Bradfield, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Gideon De Villiers, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Francin Rubin, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Danie Botes Sensei- South Africa Goju Ryu Karate Do

Helet Theron – South Africa Goju Ryu Karate Do

Charmein Voight, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Dr. Nitzan Steinman, Sensei

Mauritz Kotze, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Joshua Fair, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Balvindra Walter, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Mick Pritchard, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ronen Ber, Sensei

Varkonyi Terez, Sensei – Hungary

Dr. Vagfalvi Bernadett, Sensei – Hungary

Horvath Judit, Sensei – Hungary

Vass Csaba, Sensei – Hungary

Amit Yaffe, Sensei

Liran Oshri, Sensei

Remport Csaba, Sensei – Hungary

Dora Fogoly, Sensei – Hungary

Yaron Yarel, Sensei

Hagay Pery, Sensei

Israel Hakak, Sensei

Kyle Duncan Chalmers, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Giorgio Caforio, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Sho Dan (1st. Dan)

Doron Zilbermintz, Sensei – USA

Ilan Bar, Sensei

David Menashe, Sensei

Zion Madar, Sensei

Ely Madar, Sensei

Dr. Dov Engelstein, Sensei

Balazs Bencsetler, Sensei – Hungary

Danielle Even Gurewitz, Sensei

Ron Yehuda, Sensei

Yanir Malchi, Sensei

Gay Sadeh, Sensei

Yacov Ben Yacov, Sensei

Nadav Noyfeld, Sensei

Liat Rosenwald, Sensei

Hana Inbar, Sensei

Boaz Lavi, Sensei

Yuval Inbar, Sensei

Elad Cohen, Sensei

Nili Landau, Sensei

Yaron Strodvorsky, Sensei

Dave Meyer, Sensei – USA

Yaniv Shalev, Sensei

Rivka Brodny, Sensei

Eytan Razinsky, Sensei

Marko Malka, Sensei

Lior Ditman, Sensei

Yoav Furst, Sensei

Doron Sheafer, Sensei

Sharon Kliger, Sensei

Ran Kamir, Sensei

Noam Gertler, Sensei

Tamar Netanely, Sensei

Yanai Braz, Sensei

Shaul Mena, Sensei

Asaf Levy, Sensei

Tali Kivis, Sensei

Moty Leiba, Sensei

Aviran Malka, Sensei

Lakatos Sandor, Sensei – Hungary

Felix Sidelkovsky, Sensei

Jessica Chasen, Sensei – Australia

Hay Baruch, Sensei

Edan Goldstein, Sensei

Adi Kotler, Sensei

Eran Rintzler, Sensei

Roi Rintzler, Sensei

Sharon Cohen, Sensei

Yigal Kazdazker, Sensei

Kfir Steinbuck, Sensei

Amichai Granevitz, Sensei

Alina Papirov, Sensei

Eldad Yehi Shalom, Sensei

Alex Piliavsky, Sensei

Tamas Szombathelyi, Sensei – Hungary

Peter Krusovszki, Sensei – Hungary

Michael Wulfson, Sensei – Australia

Yan Yasilewitz, Sensei

Amir Harduf, Sensei

Michael Volowitz, Sensei

Shai Shitrit, Sensei

Shlomy Yaniv, Sensei

Chen Nave, Sensei

Balazs Nemeth, Sensei – Hungary

Gyorgy Szomraky, Sensei – Hungary

Richard Von Rahden, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Barry Wade, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Isabelle De Andrade, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Sandy van Vuuren, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jonathan Palmer, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Collette Lahanis, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Alex Lahanis, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Christopher Rodrigues, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Darren Swanepoel, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Michelle Mac Falane, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Ricky Struik, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Wilkus Ellof, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Ian Miller, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Maritza Grudelinge, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Marianke Thomson, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Sherri Pretorius, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicole Mac Night, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Stephen Greenwood, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Juhan Kleingold, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jos De Villiers, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Hennie Kruger, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Tiaan Adlem, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ruan Van Antwerpen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Werner Botha, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Gideon De Villiers, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Kevin Kalis, Sensei – Karate do International UK

Charmein Voight, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Marcelle Van Der Merwe, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Jason Kruger, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Linza Aucamp, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Pieter Aucamp, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Francin Rubin, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Amit Godel, Sensei

Shimi Dayan, Sensei

Inbal Lazar, Sensei

Niv Neyman, Sensei

Ziv Roden, Sensei

Assaf Bentabou, Sensei

Shaun Paulsen, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Francois Schulz, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Robert Thomas Delton, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Byron Bahnemann, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jacobus Johannes Eloff, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Conroy Glen Piper, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Christopher James Langsford, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Andrea L. Vella, Sensei – South Afrim /  ca Goju Ryu JHB

Anat Efhron, Sensei

Galit Suleyman, Sensei

Dr. Shraga Sade, Sensei

Ido Carmi, Sensei

Andrew Martin Gilgannon, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nagy Sandor, Sensei – Hungary

Sagie Spitzer, Sensei

Ben Romano, Sensei

Ingrid Morgan Wilson, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Matthew Gracia, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Linda Jane Abelheim, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Helmut Wilms, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Mick Pritchard, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Jacques Stander, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ian Gracie, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Erin Horley, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Marc Hanscombe, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nicole Lother, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Tyler Wella, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Stacey Labuschagne, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Balazs Palasthy, Sensei – Karate Do Australia, Head of Sydney Dojo

Cath Armany, Sensei – Karate Do Australia

Mark Revay, Sensei – Hungary

Yonnie Agapov, Sensei

Yeela Cochavi Sensei

J.P.Weitz, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Ewald Steiger, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

FC Gouws, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do

Siyabonga Ndlagalavu Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Mfumo Lebese, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jayde Taylor, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Gary Dateling, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Semaar Garib, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Pieter Gian Louw, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Nadav Neyman, Sensei

Anuschka Zaayman, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Noel Scholtz, Sensei –  South Africa Goju Ryu Karate Do

Dylan Wentzel, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Gerhard van der Westhuizen, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Jurgen Graupe, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Ivan Dicker, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Wenzel De Villiers Botha, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Evan Morris, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Niel Lurie,Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Gerrit Mathee, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Timothy Paine, Sensei –  South Africa Goju Ryu Karate Do
Joshua Nel, Sensei – South Africa Goju Ryu Karate Do
Ayeesha Isbikheng, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Violeta Markovic, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Kyle Posthumus, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Ernst Viljoen, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Kaelan Lang, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB
Trinolin Divian Pillay, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Danika Stevens, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Idan Yeger, Sensei

Veronica Vernick, Sensei

Inbal Kahalani, Sensei

Idith Veksler, Sensei

Natalie Koren, Sensei

Andras Botos, Sensei – Hungary

Viktoria Valkai, Sensei – Hungary

Maor Bentabou Sensei

Ronen Atias, Sensei

Yuval Ron Sensei

Pieter Groenewald, Sensei –  Potchestroom Dojo, South Africa

Noam Nayman, Sensei

Ofer Ashton, Sensei

Yair Bernstein, Sensei

Itzhak Yakubovitz, Sensei,

Gift Thabethe, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Austin Naido, Sensei –  South Africa Goju Ryu JHB

Andrew Mallinson, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Zoe Hinis, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Graham Webber, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Tamzin Rowe, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Mike Butler, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Heidi Meintjes, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Fredrick Nel, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Brian Smith, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Michael Azih, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Andrea Bekker, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jon Jon Jenks, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Juan Dre Loots, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB

Jacobus Duminy, Sensei – South Africa Goju Ryu JHB


 • -

Kobudo

Cimke :

A kobudo az okinavai fegyveres harcművészet, ahol fegyverként mindennapi gazdálkodásban használt eszközöket, fadarabot, a cséphadarót, kötéldarabot vagy más, ezekhez hasonló hétköznapi tárgyat alkalmaztak. A kobudot a mesterek által hosszú évek alatt kidolgozott technika és a gyakorló testi ügyessége, találékonysága jellemezte.

Ma a kobudo legfőbb célja (minden más Budo stílushoz hasonlóan) a személyiség fejlesztése, az önismeret kialakítása, az emberi képességek határainak kitolása.

 

Bot
Az egyenes bot (japánul bo, Kinában kon) az egyik legelső fegyvernek számit. Használatát szinte minden ősi kultúrában megtaláljuk. Később különbőző heggyel, horoggal, éllel nővelték hatékonyságát, de az alapvető fogásmódok, támadó- és védőtechnikák hasonlóak maradtak. Ezen technikák nagy részét a legendás Shaolin kolostoról (Kina) származtatják.

Okinawán szintén kialakultak jellegzetes és nem kevésbé hatékony technikák. A technikai elemek a bot hosszához igazodtak. Okinawán legkedveltebb a 6 shakus (1 shaku 30-48 cm) bot a tenkai, amit eredetileg viztartályok, málhazsákok cipelésére használtak – ami 182,88 cm hosszú-, de használnak ennél rövidebb (120,70-80 cm-es) botokat is. Jól alkalmazva az erőkarra és a teherkarra vonatkozó fizikai törvényeket egy gyengébb fizikumú küzdő kiegyenlitheti a bottal a testsúlybeli különbségeket.

Sai
A sai szintén a bottípusú fegyverek családjába tartozik. A sai fémből készült, tehát igen hatékony ellenszere akár a kardnak is (védésnél). Támadásnál pedig a tonfánál is keményebb ütéseket lehet vele kivitelezni.
A sai eredetét tekintve az egyik feltételezés, hogy hozzá hasonló eszköz a halászok csónakjában az evezővilla szerepét töltötte be. Mások szerint a sai szénrakó vasvillának a feje. Délkelet-ázsia számos vidékén találkozhatunk hasonló fegyverrel. Használata a karatére épül. Tulajdonképpen a kéz meghosszabitásaként használták. A sai-jal végzett számos formagyakorlat ma is ismert. A legtöbb karatetechnika végrehajtható vele.

Nunchaku
A nunchaku a lánc-kötél és a bot típusú fegyverek közötti átmenetet képviseli. A nyeleket külön-külön, vagy összefogva botvédéseket, ütéseket vagy feszitéseket hajthatunk végre. Ugyanakkor az egyik véget lenditva láncra, ostorra jellemző csapásokat tudunk kivitelezni.

A nunchaku pontos eredete, egykori rendeltetése ugyanolyan homályos, mint a többi kobudo fegyveré. A legelterjedtebb variáció szerint cséphadaró volt, több kutató szerint pedig nem cséplésre, hanem más termények (pl. babnak) péppé dolgozására szolgált. Akkoriban a nunchakut még nem lánccal, hanem kötéllel erősitették össze. A nunchaku is a karatéra épül, másrészt viszont a hajlékonyságában rejlő plussz alkalmazási technikák kiegészitik, szinesitik a karatét. A lendítések, ostorozások megnövelik a küzdő “hatótávolságát.

Kama
A kama lényegét tekintve eltér a többi fegyvertől. A borotvaéles pengéjű kama nagyon is jól beilleszkedik a vérfagyasztó, gyilkos kinézetü “szúró-vágó” fegyverek (kardok, szablyák, bárdok, harci csillagok) véget nem érő arzenáljába.

Budapest XV. száraznád u. 5 “KIKÖTŐ”

Cím: 1156 Budapest,  Nyírpalota út 38-40.

A két panelház között már láthattok is minket, fehér épület, kék tetővel!

Bo kata NI

Kama Kata

Bo kata


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow